Bilim

Bilim

KİM BU DRUİDLER?

KİM BU DRUİDLER? Druidler, Kelt ırkının ve geleneklerinin koruyucusu olan rahip sınıfıydı. Toplumları içinde bilgi ve bilgelikleriyle büyük saygı gören ve...