Bilim Uzay

Dünyayı annunakiler mi yönetiyor?

Mısır, Sümer, Maya, Çin, bütün eski medeniyetlerin dini kültlerinde hep benzer figürler var. Altın ve yiyecek sunulan tanrılar. Bir kısmı yarı insan ve yarı hayan şeklinde tasvir edilmişler. Fakat buna rağmen kimsenin aklına hepsinin benzer olması dışında aslında aynı olabilme ihtimali gelmemişti. Taki günümüz medeniyetlerinin tohumlarını attığı kabul edilecek derece gelişmiş bir uygarlık olan Sümerlere ait bazı tabletler ortaya çıkıp Sümer metinlerinde Anunnaki adı verilen ve anlamı gökten inen elliler olan bir takım varlıklarla ilgili bölümler okunana kadar.

Metinlerde gökyüzünden gelen varlıkların, insanlara bilmedikleri ilimleri öğrettiğini ve bunun karşılığında da altın, yiyecek ve değerli madenlerden de aldığı bahsediliyor. Hatta bu varlıklar, belli zamanlarda dünyaya inerek, düzeni tekrar değiştirip geri dönüyorlar. Şaşırmaya hazır olun.

Sümerliler astronomi konusunda ileri derecede bilgiye sahipti. Yani gezegenleri, yıldızları ayırt ederek hareketlerini de gözleyebiliyorlardı.

Sümer yöneticilerin kullandığı ve imza yerine geçen bir mühür var. Mührün üzerinde günümüz de beş ve altı bin yıl önce işlenmiş olan, Güneş sistemine ait olan bir tasrif yapılmış fakat küçük bir farkla. Gezegen sayısı bizim bildiğimiz den bir fazla. Fazla olarak görülen gezegen ise Anunnaki’lerin yaşadığı yer olarak belirtilmiş.

Belki de Sümerlerin günümüz teknolojisi ile bile zor ancak son yıllarda keşfedebildiğimiz şeyleri bilmeleri de bu gezegenden gelen Anunnaki’ler aracıyla gerçekleşmişti. Öyle ki  yazıyı, hukuk sistemini, Hükumet ve meclisi, tekerlek, mineralleri bile bulan topluluk Sümerlilerdi. Metinlerde yazanlara göre bu kadar ilerlemelerini, Gökten inen ellilere yani Anunnaki’lerin getirdiği bilgilere borçlulardır.

Anunnaki’ler her yüz yılda bir dünyaya inerek insanlara yeni bilgiler öğrettiği de söylenmekte.