Bilim

KİM BU DRUİDLER?

KİM BU DRUİDLER?

Druidler, Kelt ırkının ve geleneklerinin koruyucusu olan rahip sınıfıydı. Toplumları içinde bilgi ve bilgelikleriyle büyük saygı gören ve neredeyse her sözleri kanun kabul edilip yerine getirilen Druidler, aynı zamanda güçlü birer büyücülerdi. Dönemin birçok büyü karşıtı olmasından dolayı birçok düşmanları vardı.

Druidler ilk olarak Caesar’in “De Bello Gallico et Civilli” isimli eserinde karşımıza çıkmıştır. Druidler, geleneklerini korur ve onları yaşatmaya devam ederlerdi. Yargılama gücüne sahiptiler bu yüzden herhangi bir kişiyi toplumdan dışlama ve dini törenlere katılmaktan men etme gibi yetkileri vardı. Druid’lik babadan oğula geçen bir imtiyaz, bazen ise eğitim ve seçimle kazanılan bir ünvandı. Her bir Druid uzun ve zorlu bir eğitim sürecinden geçilir ve özel bir tören ile rahiplik niteliklerini kazanırdı.

Cemiyetin başı olan Baş Druid’in, yüce mertebesine erişebilmek için Druid Tarikatı’nın altı mertebesini başarılı bir şekilde geçmesi gerekiyor ve hepsi beyaz giydiği için farklı mertebelerin üyeleri birbirinden kuşaklarının rengiyle ayırt edilebiliyordu. Baş Druid ünvanı babadan oğla geçmektedir, fakat bu mertebe için gizli oylama yapılması ihtimali daha yüksektir.

Britanya adasında genellikle iki baş Druid bulunurdu. Biri İngiliz adasında diğeri de Man adasında. Genellikle altın bir asa taşıyan bu kutsal Druidler, otoritelerini simgeleyen meşe yapraklarından bir taç takıyorlardı. Antik kaynaklarda Druidlerin öğretileri farklılıklar göstermektedir. Ceaser’ın da aralarında bulunduğu bir çok yazara göre Druidlerin öğretileri, metafizik ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine kurulmuştu. Daha öne gördüğümüz Kelt mitlerinde olduğu gibi Druidler de ruhun bedenden bedene geçtiğini, çeşitli kalıplarda varlığını sürdürdüğüne inanmaktaydı.

Diodorus’a göre ise Druidler “filozof ve teologlar”dır. Aynı zamanda Tanrılar ile iletişim kurma yeteneğine sahiptirler. Druidler’in bilgilerinin bir bölümü de şifalı otlar üzerindedir. Druidler’in bitkiler konusunda çok bilgili olduklarını ve ilaçlar hazırladıklarını ve bu ilaçlarda ölümsüzlük iksirini aradıkları, dönemin yazarları tarafından yazı altına alınmıştır. Günümüzde izlediğimiz Asterix çizgi romanına kadar gelen “kazan kaynatan” Druid imajı buradan geldiği düşünülmektedir.